روش های درمان جوش یا آکنه

روش های درمان جوش یا آکنه

روش های درمان جوش یا آکنه   برای درمان جوش یا آکنه ابتدا باید چربی اضافه پوست از بین برود. سپس سلول های مرده تجمع یافته بر سطح پوست حذف شوند. برای درمان جوش باید صبور باشید. درمان حداقل ۱ تا ۲ هفته پس از شروع دوره درمان کم کم پدیدار می شود. در ادامه روش های درمان آکنه توضیح…

learn more