لیزر کیوسوئیچ :

لیزر کیوسوئیچ :

یکی از تکنیک های مفید برای درمان تتو ،خالکوبی و کک مک یا لکهای پوست می باشد .این لیزر بیش از یک دهه مورد استفاده بوده و توانسته است به خوبی لک های تیره سطح پوست را درمان نماید . پاک کردن تتو با استفاده از لیزر بیش از 20 سال است که انجام می شود. از آنجا که انواع…

learn more