تزریق فیلر یا ژل

تزریق فیلر یا ژل

تزریق فیلر یا ژل: در ایران به فیلرها ژل میگویند. ژل های نسل جدید اکثرا اسید هیالورونیک‌ هستند که بسیار نرم هستند وبعد از تزریق یک‌ چهره طبیعی ایجاد می کنند. اسید هیالورونیک برای چروک های ریز، متوسط و عمیق را پر میکند. این ترکیب بندی چون طبیعی است و در همه ی بافتهای بدن وجود دارد. به پوست ظاهری…

learn more