تشدید کننده های جوش یا آکنه:

تشدید کننده های جوش یا آکنه:

تشدید کننده های جوش یا آکنه: ۱-هورمون ها؛ هورمون های ترشح شده در دوران نوجوانی و بلوغ باعث تولید بیشتر چربی ناحیه فولیکول مو و نهایتا موجب ایجاد جوش یا آکنه می شوند. همچنین در دوران بارداری یا استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری این غدد ترشح چربی بیشتری دارند. بنابراین در این دوران نیز جوش ها آشکار می…

learn more