جوش صورت یا آکنه:

جوش صورت یا آکنه:

جوش یا آکنه یک عارضه پوستی می باشد. این عارضه زمانی رخ می دهد که فولیکول های مو دچار تجمع زیاد چربی و سلول های پوستی مرده می شود. نهایتا حجم اطراف فولیکول پر شده و این مواد به سطح پوست می رسند. آکنه معمولا در نواحی خاصی مانند صورت، گردن، شانه ها و قفسه سینه رخ می دهد. البته…

learn more