کاربرد نخ های کلاژنساز :

کاربرد نخ های کلاژنساز :

کاربرد نخ های کلاژنساز : • درمان چروک های سطحی • پر کردن خطوط عمیق و چروکهای عمقی • جلوگیری از ایجاد چروک و شلی پوست • حجم دهی گونه و زاویه فکی و چانه • بهبود لایه های زیرین پوست و لیفت ثانویه صورت و جلوگیری از شلی و افتادگی پوست در آینده • تزریق نخهای کلاژنساز جزو روشهای…

learn more