پی آر پی یا«پلاسمای غنی از پلاکت»

پی آر پی یا«پلاسمای غنی از پلاکت»

پی آر پی یا«پلاسمای غنی از پلاکت» : برای درمان پی آر پی، ابتدا مقداری خون گرفته می‌شود. نمونه‌ی خون شما درون دستگاهی به نام سانتریفیوژ قرار می‌گیرد. در این دستگاه با چرخش سریع و بر اساس نیروی گریز از مرکز، بخش‌های مختلف خون جدا می‌شوند. در نهایت محلولی به دست می‌آید که غنی از پلاکت‌های خونی است. پی آر…

learn more